FAITH HOPE AND THERMODYNAMICS
(work in progress)

If you surf the internet, open a newspaper or turn on the news, you might very well have the impression that the world is going down the drain. The media is full of war, death and misery. You might be tempted to think that everything used to be better before, you might be tempted to wish yourself back a simpler, happier time. But this is story is not true. According to statistics, humankind is steadily making great leaps forward, towards a better future. And the second law of thermodynamics states that the future cannot be simpler than the present; the complexity of things will always increase. To go back is not an option, we have to move forward. This is our destiny - and the meaning of it all.

With Faith, Hope and Thermodynamics, the stage collective STATEX investigates questions of community and future, and what options we have for considering positive change. We live in a time of great paradoxes and fast development. Never before has our society and our lives changed as fast as today. At the same time, we seem to have little faith in the possibility of a positive future. Faith, Hope and Thermodynamics is the last part of the STATEX trilogy about community, hope and future.

By and with dancer / performer Liv Hanne Haugen, playwright Tale Næss, installation artist Lawrence Malstaf, musician / performer Amund Sjølie Sveen and director / performer Jon Tombre and Hera, simply herself.

With support of Norsk KulturrådTro, håp og termodynamikk

Scenekunstkollektivet STATEX (2020)

Med Tro, håp og termodynamikk forsøker scenekollektivet STATEX å utforske grunnleggende spørsmål knyttet til framtidshåp og fellesskap, og hvilket rom vi har for å tenke endring. Vi lever i en paradoksal tid med raske forandringer. Aldri har så mye endret seg på så kort tid. Samtidig ser vi ut til å ha liten tro på en mulig positiv framtid. Tro, håp og termodynamikk er siste del av STATEX trilogi med utgangspunkt i fellesskap, håp og framtid.

BAKGRUNN:

Surfer man på nettet, åpner en avis eller skrur på nyhetene, får man inntrykk av at verden er på ville veier. Media er full av krig, død og elendighet. Man kan bli fristet til å tenke at alt var bedre før og ønske seg bakover, til en enklere, lykkeligere tid. Men dette mediebildet stemmer ikke. I følge forskning og statistikk gjør menneskeheten stadig store sprang framover mot en bedre verden. Og termodynamikkens andre lov sier at framtiden ikke kan bli enklere enn nå kompleksiteten vil alltid øke. Å gå tilbake er ingen mulighet, vi må framover. Dette er vår skjebne - og meningen med det hele.

For det første...

Det står mye bedre til i dag enn man kan få inntrykk av. På de aller fleste viktige målbare parametre scorer menneskeheten bedre og bedre. Forskjellen er himmelvid mellom i dag og for 200 år siden. Dagens situasjon er også markant mye bedre enn for bare 20-30 år siden; vi er rikere, vi lever lengre, vi er friskere, vi har mer fred, det dør færre spedbarn, det vaksineres flere, og vi mener selv at vi blir stadig lykkeligere. Dette gjelder ikke bare oss i det rike vest, det gjelder overalt. Det ser ut til å være liten tvil om at vi lever i den hittil beste tiden for menneskeheten på jord.

Kunnskapen om verdens fremgang er tilgjengelig, men når likevel i forbausende liten grad ut til folk. I en tid med 'fake news' og synkende tiltro til både politikere, eksperter og presse, tar ikke nyhetsmediene ansvar for å fortelle folk at verden er på riktig kurs, mens deler av akademia lider av 'progressophobia' og ser det ikke som sin oppgave å peke på det som går bra. Hvem skal gjøre det da? Kunsten?

For det andre...

Termodynamikkens andre lov, fysikkens lov om entropi (kaos), sier at framtiden ikke kan bli enklere enn nåtiden. Kompleksiteten vil alltid øke. Å gå tilbake er ingen mulighet, vi må framover. Det er vår skjebne - og meningen med det hele. Mulighetene framover er grenseløse. De teknologiske nyvinningene fyller en stor del av livene våre og er definitivt kommet for å bli, de utvikles stadig. De er verken gode eller onde. Akkurat som en brødkniv både er et potensielt drapsvåpen og et uunnværlig redskap i dagliglivet, er atomkraftverk, kunstig intelligens og DNA-spleising verken godt eller då de er hva vi gjør dem til.

Men selv om vi er på rett spor, er ikke framtiden gitt. I den store kosmiske sammenhengen er hele vår eksistens en ekstrem usannsynlighet. Både historien om framtiden og selve framtiden er en intellektuell slagmark. Ingenting av det vi til nå har oppnådd, har kommet av seg selv, og ingenting

Hadde vært mulig uten fellesskap. Dette fellesskapet må skapes på nytt, igjen og igjen. Det må overprøves og redefineres. Hva er fellesskap i en digital tid? Når og hvordan er vi sammen?

STATEX, et scenekunstkollektiv:

STATEX er et paradoks og et sterkt ønske.

STATEX er både et fokusert kunstnerisk fellesskap som jobber uten hierarkier for å virkeliggjøre felles kunstneriske visjoner - og et motsetningsfylt forsøk på samarbeid mellom fem selvopptatte kunstnere med sprikende verdensanskuelse, fulle kalendere og solide karrierer på hver sin kant.

STATEX begynte som løse, uforpliktende samtaler på Jon Tombres hytte ved havet. Etter en uke hadde ideen om et prosessorientert, politisk og kollektivt prosjekt manifestert seg. Samarbeidet har så langt resultert i tre felles produksjoner, og ambisjonen er å holde det gående sammen i all overskuelig framtid.

Stat & Ekstase (2016)

DIY - manual for en mulig framtid (2018-19)

Tro, håp og termodynamikk (2020)

STATEX er Liv Hanne Haugen (dansekunstner/sanger), Tale Næss (forfatter/dramaturg), Lawrence Malstaf (scenograf/billedkunstner), Amund Sjølie Sveen (musiker/komponist/skribent) and Jon Tombre (regissør/aktør).